ثبت نام اعتکاف دانشگاهیان

قوانین اعتکاف 96 مسجد جامع دانشگاه شیراز

ثبت نام در دو مرحله اینترنتی و حضوری صورت می‌گیرد.

 زمان ثبت نام اینترنتی از تاریخ 7/12/95الی 14/12/95 می باشد.

جهت پرداخت هزینه و دریافت کارت معتکفی در تاریخ 7/12/95الی18/12/95همراه با کارت شناسایی عکس دار،کارت دانشجویی، کارمندی و هیئت علمی به نهاد رهبری دانشگاه شیراز واقع  درطبقه دوم مسجد دانشگاه مراجعه نمایید.

زمان برگزاری اعتکاف در روز های 13،14،15 ماه رجب (ایام البیض) مصادف با22و23و24 فروردین  ماه 1396 می باشد.

زمان انصراف از اعتکاف از روز اول ثبت نام  تا تاریخ 16 فروردین ماه می باشد که  ابتدا از طریق سایت فرم انصراف را تکمیل کرده سپس با همراه داشتن کارت ثبت نام و کارت شناسایی به طبقه دوم مسجد دانشگاه مراجعه ومبلغ پرداختی را پس بگیرید.

انصراف بعد از تاریخ 16 فروردین ماه هزینه پرداختی عودت داده نمیشود .

در صورت انصراف جایگزین کردن فردی به جای خود امکان پذیر نیست .

پذیرش از ساعت 21 شب21فروردین تا ساعت 12 شب صورت می پذیرد و بعد از بازه زمانی مذکور پذیرش صورت نمی گیرد.

زمان  پذیرش  به همراه داشتن کارت اعتکاف وکارت شناسایی عکس دار  الزامی است .

 برای هرنفر یک سجاده در نظر گرفته شده است لذا آوردن وسایل اضافی باعث اذیت خود شما ودیگر معتکفین می گردد.

 

بررسی صحت اطلاعات